Pas 4 maanden na het overlijden van Hendrik, ontving men op Ameland het op de vorige pagina afgebeelde bericht van het Departement van Marine. De hierin genoemde akte van overlijden (vaak een extract uit het journaal) werd meegezonden, doch is in het archief van de gemeente Ameland niet meer terug te vinden.

 

 

Wel maakte de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Ameland, Van Heeckeren, een akte van overlijden op, die ervan is afgeleid. Hierin wordt tevens de plaats vermeld waarop de Bark zeilde op het moment van overlijden, n.l. op 18º 33" Z.B. Deze is hieronder afgebeeld.

 

 

In 1988 ontmoette ik in Hollum de zoon van Jacoba Smit-Borsch. Zijn moeder werd n.l. door het kinderloos gebleven gezin van Antje Hendriks Bleeker (dochter van Hendrik Jurjens Bleeker) en Willem Jacobs Brouwer, als pleegdochter opgevoed. Hij vertelde mij dat Hendrik Jurjens Bleeker aan een soort "scheurbuik" overleden zou zijn. Of dit ook werkelijk zo is betwijfel ik, omdat in Nederlands Oost-Indië, waar hij immers al een tijdje verbleef, ruim voldoende vitaminerijk voedsel voorhanden was.de overschakeling van het scheepsvoedsel van bruine bonen naar het Indische voedsel, dat voornamelijk uit rijst bestond, en omgekeerd. Wanneer de bemanning in Nederland terugkeerde, konden zij b.v. onze koolsoorten niet verdragen en was een geleidelijke aanpassing noodzakelijk. 

Scheurbuik ontstond na het langdurig eten van voedsel uit blik of gezouten voedsel. Verder was bekend dat de bemanning van zeilschepen, als zij in Oost-Indië aankwamen of vertrokken, veel maagklachten hadden bij de overschakeling van het scheepsvoedsel van bruine bonen naar het Indische voedsel, dat voornamelijk uit rijst bestond, en omgekeerd. Wanneer de bemanning in Nederland terugkeerde, konden zij b.v. onze koolsoorten niet verdragen en was een geleidelijke aanpassing noodzakelijk.

 

Helaas is het journaal van deze 7e reis niet meer aanwezig in het Provinciaal Archief in Noord-Holland, echter wel die van de 9e en 10e reis van de "Henriëtta", van Amsterdam naar Padang op Sumatra.