Zijn huwelijk met Hebeltje Cornelis Ruigh

 

Na zijn afmonstering bij kapitein Cornelis de Groot, van de brik "Gebroeders", trad Hendrik op 20 april 1863 op Ameland in het huwelijk met Hebeltje Cornelis Ruigh. Zij was in 1837 in Hollum geboren en dochter van Cornelis Pieters Ruigh en van de in 1863 reeds overleden Antje Dirks Reuvekam. Hieronder is de volledige huwelijksakte afgebeeld.