De jonge jaren van Hendrik Jurjens Bleeker

 

Hendrik werd op 8 juni 1833 in Hollum geboren, als zoon van Jurjen Jacobs Bleeker en Tetske Piers Bakker (die ook onder de naam Visser voorkomt). Twee dagen later werd de geboorte door de vader, die dan van beroep visser is, bij de "officier van den Burgerlyken Stand" Van Heeckeren, aangegeven, in het bijzijn van 2 getuigen.

 

 

De geboorte-akte van Hendrik Jurjes Bleeker uit 1833.

 

Voor het overige is er niet zo veel meer bekend over zijn jongelinksjaren op Ameland.

 

Voor zijn stuurmansopleiding zou hij, evenals zijn oudere broer Pier Jurjens Bleeker, die het later tot 1e stuurman bracht, de zeevaartschool in Nes op Ameland bezocht kunnen hebben. Deze werd in 1840 opgericht en stond onder leiding van de bekende meester Folkert. E. Dijkstra, die echter in 1856 naar Assen vertrok. Zijn opvolger R.G.Kuiken heeft het zeevaartkundig onderwijs in Nes nog enige tijd voortgezet, maar niet lang daarna werd het opgeheven. In 1876 is er nog een poging gewaagd het zeevaartonderwijs op Ameland officieel nieuw leven in te blazen, echter zonder resultaat.