Zijn laatste reis met de "Henriëtta"

 

Op 25 juni 1863 monsterde Hendrik Jurjens Bleeker aan als 2de stuurman op de Nederlandse bark "Henriëtta" van de rederij Jeremias Meyjes & Zoonen te Amsterdam. Als identificatie-papieren gebruikte hij het ontslagbewijs uit de Nationale Militie van 18 april 1863.

 

Afscheid in de haven.

 

 

De "lijst der Equipage" voor de 7e reis van de "Henriëtta" bestond uit:

 

1. Klaas Visser, kapitein

2. Hans Binnes Manje, 1e stuurman, afkomstig van Ameland

3. Hendrik Jurjens Bleeker, 2e stuurman, afkomstig van Ameland

4. Cornelis van der Meij, afkomstig van Ameland

5. Nicolaas Dekker

6. Simon Koning

7. Johannes Philippus Kalemonk

8. Christoffer Petoeren

9. Daniël Parfet

10.Jan Reus

11.Arend Jan van den Berg

12.Johan Georg Breukelaar

13.Hinrie Hermanus Ellerkamp

 

Tolgelden voor het Groot Noord-Hollands kanaal.

 

De bark "Henriëtta" vertrok, met deels een Amelandse bemanning, op 4 juli 1863 van Amsterdam via het Groot Noord-Hollands-kanaal. Dit kanaal werd van 1819 tot 1825 gegraven. Voor die tijd voer men over de toenmalige Zuiderzee en tussen Texel en Vlieland van en naar Amsterdam. Het Noordzeekanaal kwam pas in 1876 gereed.

 

De bestemming was Semarang op Java, waar de bark, na een reis van ruim 3½ maanden, op 25 oktober 1863 aankwam. Het schip vervolgde zijn reis op 3 december 1863 van Semarang naar Indramaju op Java, aankomst op 11 december 1863.

 

Indramajoe op Java.

 

Daar maakte men het schip gereed om de lange reis naar het moederland te beginnen. Het schip vertrok van daar op 27 december 1863.

Nauwelijks 2 weken na het vertrek uit Nederlands Oost-Indië kwam Hendrik Jurjens Bleeker, de 2e stuurman aan boord van dit schip, dat op dat moment zeilde op 18º 33" Z.B. (Zuider Breedte), op 10 januari 1864 te overlijden.