Moeilijke tijden

 

Op Ameland hield men de schepen, die vanuit Amsterdam op de ree van Hollum aanlegden, nauwlettend in de gaten. Zo’n schip bracht niet allen vracht, maar ook de laatste goede en slechte berichten mee van familieleden die op zee waren en werd daarom wel een "Mietschip" genoemd.

 

Een Mietschip wordt op ree gelost.

 

In de volksmond is een mietbringer een klein vogeltje dat tegen een vensterglas aan vliegt. Dit vogeltje zou dan een bericht over willen brengen van de afwezige verwanten die op zee verbleven. Het tijdstip van aankomst lag zeer gevoelig, want: "Een mietbringer in de morgen, brengt niets anders dan zorgen".

 

De mietbringer komt met een slechte tijding.

 

Overigens was het gebruikelijk dat bij droevige gebeurtenissen de dominee de familie op het hoogte bracht.

 

Voor Hebeltje Cornelis Ruigh en haar pasgeboren dochtertje Antje Hendriks Bleeker braken er extra moeilijke tijden aan. Hebeltje hertrouwde later met Cornelis Jacob de Boer, meester-bakker in Hollum.

 

Over het algemeen hadden de Amelandse vrouwen het niet gemakkelijk wanneer hun mannen voor een lange tijd op zeereis waren. Duurde zo'n reis erg lang, dan raakte op een zekere dag het huishoudgeld op en moest er b.v. bij de bakker gekerfd worden op de kerfstok. Op Ameland is deze wijze van "op de pof" kopen nog lang in gebruik gebleven. 

Doordat zeemansvrouwen zich ook volledig met de opvoeding van de kinderen moesten bezighouden, verwierven ze een zeer zelfstandige positie binnen het gezin. Als de man dan eindelijk van een lange zeereis weer even thuis was, voelde hij zich daar dan al gauw als een vreemde binnen zijn eigen gezin. Dikwijls werden zijn zeemansgewoonten, die voor hem maar moeilijk af te leren waren, niet door de familie geaccepteerd. Dit gaf natuurlijk nog wel eens botsingen.

 

Antje Hendriks Bleeker, die ook wel "Brouwers Antje" werd genoemd, en Willem Jacobs Brouwer bleven in hun verdere leven kinderloos.

 

Jacoba Smit-Borsch werd liefdevol als pleegdochter in hun gezin opgenomen en liet een steen op hun graf op de Openbare Begraafplaats te Hollum plaatsen.