Naar zee

 

Voor zover bekend trok Hendrik Jurjens Bleeker op 22 jarige leeftijd het zeegat uit. Hij zou, gezien zijn leeftijd, zijn opleiding tot stuurman dan al achter de rug kunnen hebben. Over het algemeen trokken de Amelandse jongens eerder naar zee.

 

De stuurman komt aan boord.

 

Hij monsterde voor het eerst in 1856 in Amsterdam aan op de bark "Java" en het was voor hem het begin van een veel belovende zeemansloopbaan, die echter in 1864 abrupt zou eindigen.

Voorbeelden van 3 zeilschepen.

 

Volgens de registratieboeken van de aanmonstering vanuit Amsterdam, opgemaakt door de Waterschout, voer hij op de navolgende schepen:

 

Verklaring: aanm.: aanmonstering, (Aml.): afkomstig van Ameland, JM&Z: de rederij: "Jeremias Meyjes & Zoonen" te Amsterdam, waarbij vele Amelanders in de vorige eeuw gevaren hebben.

 

Korte omschrijving van zijn laatste 3 schepen

 

Het Schoenerschip "Gezusters" werd in Amsterdam op de werf "Het Witte Kruis" gebouwd voor de rederij Jeremias Meyjes & Zoonen te Amsterdam, voor eigen rekening. Het schip liep op 22 november 1856 van stapel. Het deed 35 reizen naar Amerika, de Oostzee en de Levant en werd in 1886 verkocht. Daarna maakte dit schip nog vele reizen.

 

Het Brikschip "Gebroeders" werd op dezelfde werf en voor de zelfde rederij gebouwd. Het liep op 27 augustus 1851 van stapel en na 12 voorspoedige reizen is het schip op 5 en 6 december 1866 met man en muis vergaan.

De kapitein in 1862 was Cornelis de Groot en kwam van Ameland.

In 1865 waren J.F.Artman kapitein en de Amelanders Jan Rinse Brouwer en P.O.Lap respectievelijk 1e en 2e stuurman op dit schip.

 

Het Barkschip "Henriëtta" had, wat het bouwen en de rederij betrof, dezelfde voorgeschiedenis als de twee voorafgaande schepen. Het liep op 19 mei 1855 van stapel, maakte 32 reizen naar Nederlands Oost-Indië en de Oostzee en verongelukte in 1888 voor Cuxhaven, twee jaar nadat het was verkocht.

Zie verder mijn website: www.journaalhenrietta.webklik.nl over de geschiedenis van de "Henriëtta".